Projekti škole

 

Informaticki kabinet

Multimedijalna ucionica – nova – stara

Plastenik

* površina 200 m2,
* pokriven dvoslojnom plastičnom folijom,
* opremljen sistemon za provetravanje, sistemom za zagrevanje, sistemom za navodnjavanje kap po kap uz mikrokišenje, stolovima,
* koristi se za proizvodnju rasada cveca i povća – finalnih proizvoda.

Projekat proizvodnje lekovitog i začinskog bilja

 

Projekat uređenja kruga farme i objekata za smeštaj životinja

U okviru škole postoji farma na kojoj se realizuje praktična nastava za učenike poljoprivrednih smerova i veterinarskog smera. Objekti farme locirani su na Mileševačkom drumu.

Farma poljoprivredne škole funkcioniše po standardima i normativima EU. Životinje žive u prirodnom ambijentu i hrane se organskom hranom, proizvedenom na samoj farmi, bez hemijskih primesa i dodataka za pojačanu mlečnost, nosivost, boju žumanca… I krave i koke nosilje kreću se slobodno, a mleko i jaja redovno se kontrolišu u Higijenskom zavodu i Veterinarskom institutu.

Na fami trenutno imamo 5 krava muzara, 2 junice, 3 teleta, 12 ovaca, 1 ovna, 7 šilježi i 1 jarca alpske rase.

U 2009. godini planirana je proizvodnja 2 tone svinjskog mesa, 20000 jaja, 30000 litara mleka, 3 tone jagnjećeg mesa.

Opremanje i uređenje stolarske radionice

Projekat uređenja zelene površine suda

Vesti »

Javna nabavka male vrednosti – nabavka traktora

Poziv za podnošenje ponude: pozivzapodnosenjeponude Konkursna dokumentacija: konkursna-dokumentacija-nabavka-dobara-traktor

 

Javna nabavka male vrednosti za gorivo 2019.

Konkursna dokumentacija: konkursna-dokumentacija Poziv za podnošenje ponude: poziv-za-podnosenje-ponude Odluka o dodeli ugovora odluka-o-dodeli-ugovora-1

 

Javna nabavka – električna energija

Odluka o dodeli ugovora: odluka-o-dodeli-ugovora   obavestenjeozakljucenomugovoru   Poziv za podnošenje ponude: pozivzapodnosenjeponude Konkursna dokumentacija: konkursna-dokumentacija-za-javnu-nabavku-elektricne-energije-mart-2019

 

Javne nabavke

pravilnik-o-blizem-uredivanju-postupka-javne-nabavke plan-javnih-nabavki-2018 izmena-i-dopuna-plana-javnih-nabavki-2018

 

Јавна набавка – МОТОКУЛТИВАТОР

poziv-za-podnosenje-ponude-ponovljeni-postupak konkursna-dokumentacija-motokultivator odluka-o-dodeli-ugovora