O školi

 

Sastav Školskog odbora:

1. Kosta Berberski

2. Mile Jovanov

3. Miodrag Đurić

4. Ivan Pernat

5. Ljubiša Janjić

6. Ljiljana Lončarski

7. Veselinka Nikin

8. Brankica Markov

9. Milan Maljković

Srednja poljoprivredna škola, Zrenjanin Makedonska 2, upisana je 14.01.1999. godine kod Privrednog suda u Zrenjaninu, oznaka i broj Fi. 49/99, Matični broj 8069204 kao subjekt u pravnom prometu sa potpunom odgovornošću. Delatnost 80-220 Tehničko i stručno srednje obrazovanje. Rešenjima nadležnog organa Vlade Republike Srbije utvrđeno je da Škola ispunjava uslove za školovanje pojedinih obrazovnih profila.

Rešenjem broj: 614-02-00847 / 93-03   od   20. 05. 1994. godine Ministarstvo prosvete Republike Srbije za obrazovne profile:

 

1. Poljoprivredni tehničar,                           IV  stepen stručne spreme

2. Tehničar poljoprivredne tehnike,              IV  stepen

3. Veterinarski tehničar,                              IV   stepen

4. Proizvođač finalnih proizvoda od drveta,   III  stepen

5. Tapetar – dekorater                                III   stepen.

 

Rešenjem  broj:  614-02-00847 /93-03  od   12. 02. 1996. godine

 

Ministarstvo prosvete Republike Srbije

Za obrazovne profile:

 

1. Rukovalac-mehaničar poljoprivredne tehnike,    III   stepen

2. Cvećar – vrtlar,                                               III   stepen

3. Tehničar za pejzažnu arhitekturu                      IV   stepen.

 

Rešenjem broj: 022-05-99 / 2002-03    od    11. 11. 2002. godine

 

Ministarstvo prosvete i sporta  Republike Srbije

Za obrazovne profile:

 

1. Zootehničar,                             IV  stepen

2. Tehničar hortikulture                 IV   stepen.

 

Škola je u bliskoj prošlosti obrazovala učenike za sledeća zanimanja za koja takođe ispunjava uslove:

 

1. Poljoprivredni proizvođač,                     III  stepen

2. Rukovalac poljoprivredne tehnike           III  stepen

3. Uzgajivač stoke,                                   III  stepen

4. Rasadničar                                           III  stepen.

 

Materijalno-tehnički uslovi rada

 

Zgrada Škole služi za realizaciju teoretske nastave i vežbi, za rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja kao i za boravak domara. Građena je kao vojnička kasarna od cigle bez horizontalne izolacije. Završena je 1895. godine. Od 1968. godine u njoj je smeštena škola za koje potrebe je izvršena veća adaptacija 1978. godine. Zgrada i dalje nije u potpunosti prilagođena potrebama škole.

Školska ekonomija sa 115 ha oranica, 3 ha voćnjaka, stočarskom farmom i školskim radionicama služi za realizaciju praktične nastave poljoprivredne struke. Deo praktične nastave obrade drveta realizuje se u zanatskim radionicama i preduzećima.

 

 

Škola raspolaže prostorom za relizaciju svih oblika nastave:

1. Učionice opšte namene

2. Specijalizovane učionice

3. Kabineti

4. Biblioteka

5. Zatvoren prostor za fizičko vaspitanje

6. Radionice

7. Plastenik

8. Hale i nastrešnice za poljoprivredne mašine

 

 

Ostali prostor u školi:

1.Zbornica

2.Kancelarija koordinatora praktične nasatve

3.Kancelarija pomoćnih nastavnika praktične nastave

4.Kancelarija pomoćnika direktora

5.Kancelarija  direktora

6.Kancelarija školskog psihologa

7.Kancelarija administrativno-finansijskog osoblja

8.Kancelarija bibliotekara

9.Prostorija za pomoćno osoblje-spremačice

10.Kuhinja-prostor za prodaju hrane

11.Otvoren sportski teren

12,Sanitarni čvor, za učenike

13.Prostorije za domara

 

Škola u Makedonskoj br. 2 u Zrenjaninu raspolaže sa:

 

Zatvoren školski prostor uzgradi Škole                   2100  m2

Ostali zatvoren prostor u drugim zgradama            1438  m2

Školsko dvorište /ukupno/:                                  3179  m2

- staze, bez zelenih površina                               2538  m2

- zelene površine u dvorištu                                  641  m2

Otvoren sportski teren                                       1274  m2

 

Opremljenost škole nastavnim i tehničkim sredstvima i učilima  prema Normativu opreme i prostora  različita je za pojedine obrazovne profile. Najpotpunija je za ona zanimanja u kojima škola ima najdužu tradiciju, poljoprivreda. U veterinarskoj struci urađeno je dosta na opremanju praktične nastave, ali je to ipak nedovoljno.

Najslabija je opremljenost kod Obrade drveta za stručne predmete. Za ova zanimanja koristi se oprema preduzeća i zanatskih radnji sa kojima se sklapaju ugovori o obavljanju dela praktične nastave.

Za naredni period planira se opremanje sa:

1. Računari                                                       120.000

2. Radionica za obradu drveta                             100.000

3. Knjige za biblioteku                                        32.000

4. Sportski rekviziti                                             40.000

5. Školske klupe, stolice, table                             70.000

6. Sanacija vlage u prizemlju/ iz buxeta APV/     1.300.000

7. Video nadzor u zgradi /sredstva roditelja/         300.000

8. Česma u dvorištu /sredstva roditelja/                30.000

9. Razglas /sredstva roditelja/                             70.000

Za poboljšanje opremljenosti škole i standarda učenika neophodno je učešće na svim  konkursima, pomoć roditelja i korišćenje drugih izvora prihoda-donacije.

Vesti »

Измењена верзија Плана јавних набавки

izmenjena-verzija-plana-javnih-nabavki-5

 

Plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki: plan-jn Odluka Školskog odbora: odluka-so

 

Izmena i dopuna Plana javnih nabavki 2021.

Odluka o Izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2021. godinu ODLUKA Plan javnih nabavki PLAN    

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о ближем уређивању поступка набавки Правилник Одлука о измени и допуни плана...

 

Plan javnih nabavki

Odluka o usvajanju plana javnih nabavki: odluka-usvajanje-plana-jn Plan javnih nabavki: plan-javnih-nabavki