O školi

 

Sastav Školskog odbora:

1. Kosta Berberski

2. Mile Jovanov

3. Miodrag Đurić

4. Ivan Pernat

5. Ljubiša Janjić

6. Ljiljana Lončarski

7. Veselinka Nikin

8. Brankica Markov

9. Milan Maljković

Srednja poljoprivredna škola, Zrenjanin Makedonska 2, upisana je 14.01.1999. godine kod Privrednog suda u Zrenjaninu, oznaka i broj Fi. 49/99, Matični broj 8069204 kao subjekt u pravnom prometu sa potpunom odgovornošću. Delatnost 80-220 Tehničko i stručno srednje obrazovanje. Rešenjima nadležnog organa Vlade Republike Srbije utvrđeno je da Škola ispunjava uslove za školovanje pojedinih obrazovnih profila.

Rešenjem broj: 614-02-00847 / 93-03   od   20. 05. 1994. godine Ministarstvo prosvete Republike Srbije za obrazovne profile:

 

1. Poljoprivredni tehničar,                           IV  stepen stručne spreme

2. Tehničar poljoprivredne tehnike,              IV  stepen

3. Veterinarski tehničar,                              IV   stepen

4. Proizvođač finalnih proizvoda od drveta,   III  stepen

5. Tapetar – dekorater                                III   stepen.

 

Rešenjem  broj:  614-02-00847 /93-03  od   12. 02. 1996. godine

 

Ministarstvo prosvete Republike Srbije

Za obrazovne profile:

 

1. Rukovalac-mehaničar poljoprivredne tehnike,    III   stepen

2. Cvećar – vrtlar,                                               III   stepen

3. Tehničar za pejzažnu arhitekturu                      IV   stepen.

 

Rešenjem broj: 022-05-99 / 2002-03    od    11. 11. 2002. godine

 

Ministarstvo prosvete i sporta  Republike Srbije

Za obrazovne profile:

 

1. Zootehničar,                             IV  stepen

2. Tehničar hortikulture                 IV   stepen.

 

Škola je u bliskoj prošlosti obrazovala učenike za sledeća zanimanja za koja takođe ispunjava uslove:

 

1. Poljoprivredni proizvođač,                     III  stepen

2. Rukovalac poljoprivredne tehnike           III  stepen

3. Uzgajivač stoke,                                   III  stepen

4. Rasadničar                                           III  stepen.

 

Materijalno-tehnički uslovi rada

 

Zgrada Škole služi za realizaciju teoretske nastave i vežbi, za rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja kao i za boravak domara. Građena je kao vojnička kasarna od cigle bez horizontalne izolacije. Završena je 1895. godine. Od 1968. godine u njoj je smeštena škola za koje potrebe je izvršena veća adaptacija 1978. godine. Zgrada i dalje nije u potpunosti prilagođena potrebama škole.

Školska ekonomija sa 115 ha oranica, 3 ha voćnjaka, stočarskom farmom i školskim radionicama služi za realizaciju praktične nastave poljoprivredne struke. Deo praktične nastave obrade drveta realizuje se u zanatskim radionicama i preduzećima.

 

 

Škola raspolaže prostorom za relizaciju svih oblika nastave:

1. Učionice opšte namene

2. Specijalizovane učionice

3. Kabineti

4. Biblioteka

5. Zatvoren prostor za fizičko vaspitanje

6. Radionice

7. Plastenik

8. Hale i nastrešnice za poljoprivredne mašine

 

 

Ostali prostor u školi:

1.Zbornica

2.Kancelarija koordinatora praktične nasatve

3.Kancelarija pomoćnih nastavnika praktične nastave

4.Kancelarija pomoćnika direktora

5.Kancelarija  direktora

6.Kancelarija školskog psihologa

7.Kancelarija administrativno-finansijskog osoblja

8.Kancelarija bibliotekara

9.Prostorija za pomoćno osoblje-spremačice

10.Kuhinja-prostor za prodaju hrane

11.Otvoren sportski teren

12,Sanitarni čvor, za učenike

13.Prostorije za domara

 

Škola u Makedonskoj br. 2 u Zrenjaninu raspolaže sa:

 

Zatvoren školski prostor uzgradi Škole                   2100  m2

Ostali zatvoren prostor u drugim zgradama            1438  m2

Školsko dvorište /ukupno/:                                  3179  m2

- staze, bez zelenih površina                               2538  m2

- zelene površine u dvorištu                                  641  m2

Otvoren sportski teren                                       1274  m2

 

Opremljenost škole nastavnim i tehničkim sredstvima i učilima  prema Normativu opreme i prostora  različita je za pojedine obrazovne profile. Najpotpunija je za ona zanimanja u kojima škola ima najdužu tradiciju, poljoprivreda. U veterinarskoj struci urađeno je dosta na opremanju praktične nastave, ali je to ipak nedovoljno.

Najslabija je opremljenost kod Obrade drveta za stručne predmete. Za ova zanimanja koristi se oprema preduzeća i zanatskih radnji sa kojima se sklapaju ugovori o obavljanju dela praktične nastave.

Za naredni period planira se opremanje sa:

1. Računari                                                       120.000

2. Radionica za obradu drveta                             100.000

3. Knjige za biblioteku                                        32.000

4. Sportski rekviziti                                             40.000

5. Školske klupe, stolice, table                             70.000

6. Sanacija vlage u prizemlju/ iz buxeta APV/     1.300.000

7. Video nadzor u zgradi /sredstva roditelja/         300.000

8. Česma u dvorištu /sredstva roditelja/                30.000

9. Razglas /sredstva roditelja/                             70.000

Za poboljšanje opremljenosti škole i standarda učenika neophodno je učešće na svim  konkursima, pomoć roditelja i korišćenje drugih izvora prihoda-donacije.

Vesti »

Javna nabavka male vrednosti – nabavka traktora

Odluka o dodeli ugovora   Poziv za podnosenje ponuda Konkursna dokumentacija nabavka dobara – Traktor

 

Javne nabavke – obaveštenja

Poziv za podnosenje ponuda za gorivo 2017 Konkursna dokumentacija za javnu nabavku za gorivo 2017 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije Obavestenje o produzenju...

 

Javne nabavke – obaveštenja

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke (1) ObavestenjeOZakljucenomUgovoru merni instrumenti ObavestenjeOZakljucenomUgovoru navodnjavanje  

 
Javna nabavka male vrednosti – Merni instrumenti za analizu zemljišta i semena

Javna nabavka male vrednosti – Merni instrumenti za analizu zemljišta i semena

PozivZaPodnosenjePonude (1) Konkursna docc merni instrumenti jnmv 1.1.3..doc Odgovori na pitanja: Odgovor 2 Odluka o dodeli ugovora: IMG_1 IMG_2 IMG_3 IMG_4 IMG_5 IMG_6 IMG_7 IMG_8 IMG_9 IMG_10 IMG_11 IMG_12 IMG_13 IMG_14 IMG_15 IMG_16 IMG_17 IMG_18 IMG_19 IMG_20 IMG_21 IMG_22 IMG_23 IMG_24 Odluka...

 
Javna nabavka male vrednosti – oprema za navodnjavanje

Javna nabavka male vrednosti – oprema za navodnjavanje

PozivZaPodnosenjePonude Konkursna dokumentacija oprema za navodnjavanje Odgovori na pitanja: Odgovor 1 Odgovor 3 Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke...