Dokumenta

 

Raspored pismenih provera, školska 2020/2021. godina:

I-1 i-1-raspored-pisanih-provera

I-2 i-2-raspored-pisanih-provera

I-3 i-3-raspored-pisanih-provera

I-4 i-4-raspored-pisanih-provera

I-5 i-5-raspored-pisanih-provera

II-1 ii-1-raspored-pisanih-provera

II-2 ii-2-raspored-pisanih-provera

II-3 ii-3-raspored-pisanih-provera

II-4 ii-4-raspored-pisanih-provera

II-5 ii-5-raspored-pisanih-provera

III-1 iii-1-raspored-pisanih-provera

III-2 iii-2-raspored-pisanih-provera

III-3 iii-3-raspored-pisanih-provera

III-4 iii-4-raspored-pisanih-provera

III-5 iii-5-raspored-pisanih-provera

IV-1 iv-1-raspored-pisanih-provera

IV-2 iv-2-raspored-pisanih-provera

IV-3 iv-3-raspored-pisanih-provera

Godišnji plan rada škole 2019/2020.

godisnji-plan-201920

Statut škole:

statut

Izmene i dopune Statuta škole:

izmene-i-dopune-statuta-2019

Poslovnik o radu Skolskog odbora:

poslovnik-o-radu-skolskog-odbora

Poslovnik o radu Nastavničkog veća:

poslovnik-o-radu-nastavnickog-veca

Poslovnik o radu Saveta roditelja:

poslovnik-o-radu-saveta-roditelja-2019

Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta:

poslovnik-o-radu-ucenickog-parlamenta

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u školi:

pravilnik-o-disciplinskoj-i-materijalnoj-odgovornosti-zaposlenih-u-skoli

Pravila ponašanja u školi:

pravila-ponasanja-u-skoli

Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornostima učenika:

pravilnik-o-pravima-obavezama-i-odgovornostima-ucenika

Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika:

pravilnik-o-merama-nacinu-i-postupku-zastite-i-bezbednosti-ucenika

Pravilnik o evidentiranju i praćenju društveno korisnog rada učenika:

pravilnik-o-evidentiranju-i-pracenju-drustveno-korisnog-rada-ucenika

Pravilnik o ispitima:

pravilnik-o-ispitima

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta:

pravilnik-o-organizaciji-i-sistematizaciji-2018

Pravilnik o ocenjivanju:

pravilnik-o-ocenjivanju

Raspored pismenih zadataka i kontrolnih vežbi šk. 2019/2020.

plan-pismene-provere-v1

Raspored dopunske nastave

raspored-dopunske-nastave-2018

Raspored dodatne nastave

raspored-pripremne

Odabrani udžbenici

odabrani-udzbenici

Raspored časova

viber_image_2020-08-26_12-13-25

raspored-v1

Gantogram

gantogram

Raspored stručne prakse i praktične nastave

prof prakse i prakticne nastave

Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju:

Pravilnik o unutrasnjem uzbunjivanju