Марија Дамјановић

 

 

Школа Средња пољопривредна школа Зрењанин
Наставни предмет Устав и права грађана
Разред IV3,III4
Датум реализације 18.3.2020.
Наставник  Марија Дамјановић

 

ПОДАЦИ О ЧАСУ БР. 21

Наставна тема Грађанин и његова права и слободе у Републици Србији
Наставна јединица Права припадника националних мањина
Тип часа Обрада новог градива
Циљ часа Упознавање с правима припадника националних мањина
Образовни задаци Знање о правима припадника националних мањина
Функционални задаци Спознаја значаја испољавања и заштите права припадника националних мањина
Васпитни задаци Развој свести о важности права припадника националних мањина
Кључни појмови Право, национална мањина, нација, народ, равноправност
Образовни стандарди
Образовни исходи Ученици знају о правима припадника националних мањина
Облици рада Индивидуални
Наставне методе предавање, текстуална,  online
Наставна средства Наставни прилози
Место извођења наставе online
Корелација Историја, социологија
Литература и додатни материјал за наставнике М. Гачановић, Устав и права грађана, уџбеник за 4. разред гимназије и 3. разред средњих стручних школа, Издавачка кућа Klett, Београд, 2013; Устав Републике Србије, 2006.
Литература и додатни материјал за ученике М. Гачановић, Устав и права грађана, уџбеник за 4. разред гимназије и 3. разред средњих стручних школа, Издавачка кућа Klett, Београд, 2018.
Напомене 

 

 

 

ТОК ЧАСА

Уводни део часа 
 • Упућујемо ученике да прочитају текст припремљен од  стране

професора

Главни део часа 

 

 • У припремљеном  предавању упућујемо ученике на важност истицања и заштите права припадника националних мањина.
 • Правимо разлику између појмова национална мањина и етничка група.
 • Објашњавамо да припадници националних мањина уживају сва људска права и слободе које Устав гарантује, али и нека посебна права:
 1. Индивидуална права припадника националних мањина обухватају право на слободу изражавања националне припадности, право на равноправност са осталим грађанима, право на школовање на матерњем језику, право на употребу свог језика и писма итд.
 2. Колективна права националних мањина односе се на очување националне посебности, што подразумева право на чување своје културе и верске посебности, заштиту од дискриминације, право на употребу свог језика и писма на јавним местима итд.

 

Завршни део часа 

 

 • Закључујемо да је Уставом Републике Србије изричито забрањен сваки облик дискриминације и изазивање и подстицање неравноправности, мржње и нетрпељивости на националној основи и да је држава дужна да обезбеди равноправност националних мањина.
 • Упућујемо ученике да  прочитају  текст Закона о  слободама  и   правима  припадника  националних  мањина.

 

ИЗГЛЕД ТАБЛЕ

Права припадника националних мањина

 • Посебна права:
 1. индивидуална права (изражавање националне припадности, равноправност са осталим грађанима, школовање на матерњем језику, употреба свог језика и писма итд.)
 2. колективна права националних мањина (очување националне посебности, заштита од дискриминације, употреба свог језика и писма на јавним местима итд.)

 

ПРИЛОЗИ

Устав Републике Србије из 2006. годинеЗакон о заштити права и слобода националних мањина

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_prava_i_sloboda_nacionalnih_manjina.html

Погледати документарани филм на Youtube Бориса Митића Преттy Дyана о животу Рома са београдске Чукаричке падине.

 

 

 

.

 

Nema komentara

Budi prvi koji će komentarisati.

Prokomentariši