Драган Иванић

 

Kodovi za gugl ucionicu:

IV-1  ytat4kh

IV-2   afrhqhw

 

Предмет    Социологија са  правима грађана

Одељење IV-1,2  час бр. 48

 

РЕЛИГИЈА ОПШТЕ ОДРЕДБE

   Религија је једна од најстаријих и  најважнијих  људских творевина. Јавља се у свим познатим друштвима , мада њен значај и улога нису свуда исти. Социологију интересује пре свега друштвени аспект религије, то јест како и колико утиче на друштвени живот.

- У најопштијем смислу религија се може одредити као веровање у натприродне силе од којих човек зависи,које управљају његовим животом и чији утицај може имати форму помоћи и подршке, али и одмагања и угрожавања.

- Израз РЕЛИГИЈА настаје од латинске речи религаре што значи свезати, повезати, па се каже да је РЕЛИГИЈА духовна повезаност једне заједнице људи и њеног замишљеног натприродног и моћног бића.

- То биће се означава као свето њему се човек клања,  уважава га, али и стрепи од њега.

- Два најбитнија облика првобитне религије су : Натуризам и Анимизам

- Натуризам корене религије налази у чудима и силама природе и емоционалном односу према њима. Бог је замишљен као природно биће, па се ту види везаност за природу.

- Анимизам је веровање да у свим појавама у свету –људима и стварима делују неке духовне силе, па је то и првобитни поглед на свет и веровање да је свет пун духова који њиме владају. Духови су се постепено удаљавали и постајали Богови , па су тако  настале монотеистичке религије.

Основни елементи религије су:

1. Религиска веровања и идеје

2. Религиска пракса

3. Религиско искуство

4. Религиске заједнице

5. Религиске организације

 

 

Предмет :  Социологија са  правима грађана

Одељење :IV-1,2  час бр. 49

 

ОСНОВНИ  ЕЛЕМЕНТИ  РЕЛИГИСКЕ СВЕСТИ

 

1.Религиска веровања и идеје­­­: изражена су кроз молитве ,пророчанства,свете књиге

(симболи,метафоре ,митови).

2.Религиско искуство: представља лични доживљај  свега што превазилази овоземаљско искуство,а добрим делом га одређује религиско веровање.

3.Религиска пракса: односе се на практичне радње и активности које изводе свештеници и верници, а називају се ритуали или обреди(покрети,речи,звуци и сл.) који су испуњени симболичким садржајем.

4.Религијске заједнице: ове заједнице су веома бројне а најзначајније су и најраспрострањеније,Хришћанство,Ислам,Будизам и Хиндуизам.

5. Религиске  организације је веома тешко класификовати због њихове велике шароликости, али их можемо сврстати у:

–цркве

–секте

–деноминације

–култове

* Више о овој теми  можете пронаћи у уџбенику социологије за III и IV разред средњих стручних школа  од   Владимира Вулетића.

 

 

 

 

 

Nema komentara

Budi prvi koji će komentarisati.

Prokomentariši